Home » Formelsamling » K » Kapitalens omløpshastighet

Kapitalens omløpshastighet

Kapitalens omløpshastighet

Nærmere forklart. Er et mål for hvor effektivt bedriften utnytter kapitalen og forteller hvor mange ganger den investerte kapitalen blir omsatt i løpet av ett år.

Det er ikke smart hverken for privatperson eller bedrifter å binde opp kapitalen. Bundet kapital reduserer kjøpekraften og gjør det vanskeligere å få refinansiering i perioder hvor en ønsker å reinvestere.

Derfor er det viktig at en har en rimelig omløpshastighet på kapitalen.