Home » Formelsamling » K » Kapasitetsutnyttelsesgrad

Kapasitetsutnyttelsesgrad

Kapsitetsutnyttelsesgrad

Nærmere forklart. Beregner faktisk utført produksjon i forhold til kan-produksjon.

Et fly kan ta 130 passasjerer og fly tur/ retur Tromsø Munchen på en dag. Dersom det flyr via Gardermoen, betyr det at det kan ta totalt 520 betalende passasjerer hver dag.

Kapsitetsutnyttelsesgraden for flyvninger er normalt satt til 70% siden det er avhengig av når kunden ønsker å fly til de forskjellige destinasjonene.