Home » Formelsamling » K » Kapasitetsgrad

Kapasitetsgrad

Kapasitetsgrad

Nærmere forklart. Hvilken kapasitet har den spesifikke vare-/ tjenestegruppen til å dekke inn de faste kostnadene i foretaket?

Formelen hjelper til å identifisere de områder av driften som er mest lønnsomme sett i relasjon til faste kostnader.

For selv med null omsetning, vil de faste kostnadene alltid være der, like fast som forrige måned eller år.