Home » Formelsamling » K » Kalkulere assymetrisk avkastning

Kalkulere assymetrisk avkastning

Avkastning på investering

Nærmere forklart. Gitt at assymetrisk informasjon per definisjon er en posisjon hvor en investor vet mer enn en annen investor, vil det være vanskelig å definere en korrekt formel som kan beregne avkastningsfaktoren for assymestrisk avkastning.

I så måte vil formelen nedenfor være rimelig korrekt, all den tid den forteller om det er positive verdier å hente ut fra en gitt investering. Dersom det motsatte skulle være tilfelle, at kostnadene overstiger forventet avkastning – må en vurdere hensikten med investeringen.