Home » Formelsamling » I » IS-kurven

IS-kurven

Nærmere forklart. Mundell-Fleming modellen er bygget opp av likevekter i tre markeder: vare- og tjenestemarkedet, pengemarkedet, og valutamarkedet. Alle tre kurvene tegnes i et Y-r-diagram, noe som betyr at førsteaksen har benevnelsen Y, mens andreaksen har benevnelsen r. Y og r står for henholdsvis BNP og renten. På bildene på denne siden brukes den engelske betegnelsen “i” (interest) istedenfor “r”.

Les mer her!