Home » Formelsamling » I » Intern rente

Intern rente

Intern rente

Tilnærmet metode for beregning av intern rente.

Nærmere forklart. Intern rente er viktig i sammenligning med bankrente, eller den generelle rente i markedet.

For hvorfor skulle en investere kapital i eget foretak, når en kan få like god risikofri avkastning i bank.

Det er nettopp dette spørsmålet intern rente skal gi svar på.