Home » Formelsamling » I » Inntektselastisitet

Inntektselastisitet

Inntektselastisitet

kan også defineres som

Inntektselastisitet

Nærmere forklart. Inntektselastisiteten viser i hvordan endringer i den disponible inntekten (inntekt som gjentår etter at skatt og eventuelle faste utgifter er trukket fra) påvirker den generelle kjøpekraften i samfunnet.

Lavere disponibel inntekt fører større følsomhet overnfor stigende priser, og motsatt fører økende disponibel inntekt mindre følsomhet ovenfor prisstigning.