Home » Formelsamling » I » Inntektens omløpshastighet

Inntektens omløpshastighet

Inntektens omløpshastighet

Nærmere forklart. Det beste for en nasjon er at nasjonalproduktet øker mer enn pengepengden i samfunnet.

Ved å gjøre det, vil nasjonen sett under ett spare penger.

I motsatt tilfelle, hvor pengemengden i samfunnet øker mer enn nasjonalproduktet, er det en reell fare for at nasjonen er på tur inn i en depresjon.

I motsetning til sparing, vil en depresjon sørge for at private husholdninger må stramme inn på sitt forbruk, noe som straks gjenspesiler seg i mindre omsetning i varehandelen og mindre jobber.