Home » Formelsamling » I » Inndekningsgrad

Inndekningsgrad

Inndekningsgrad

Nærmere forklart. Inndekningsgrad viser hvordan virkelige kostnader står seg i forhold til de kalkulerte kostnadene.

Ved starten av et prosjekt eller ved beregning av anbud, benytter en seg av kalkulerte kostnader.

Problemet med kalkulerte kostnader, er at prisen som oftest øker, desto lengre prosjektet pågår.

Inndekningsgraden viser hvordan de virkelige kostnadene stemmer overens med de på forhånd kalkuerte kostnadene.

Dersom virkelige kostnader langt overstiger kalkulerte kostnader, må en enten justere prisen på varen/ tjenesten, eller se på hvilke faktorer som medførte dette avviket.