Home » Formelsamling » I » Information ratio

Information ratio

Information Ratio

Nærmere forklart. Når en trekker referanseindeksens avkastning (den indeksen fondet måles mot) fra fondets avkastning, og deler denne summen på relativ volatilitet (følsomhet), får en frem en information ratio.

Information ratio måler en investors evne til å oppnå bedre avkastning enn referanseindeksen.