Home » Formelsamling » I » Indekstall

Indekstall

Indekstall

Nærmere forklart. Indekstall er en del av prosentregning. Begrepet indekstall kommer av at man indekserer en tallrekke. Ved hjelp av prosentregning kan man vise utviklingen i en tallrekke i prosent. Indekstall brukes ofte til å gjøre en utvikling i en tallrekke mer overskuelig.

Skolediskusjon.no