Home » Formelsamling » I » Implisitt rente (forward rente)

Implisitt rente (forward rente)

Implisitt rente

Nærmere forklart. En forwardrente er renten på et fremtidigt utlån. Hvis det fx i dag inngås en avtale om å låne ut et beløb fra tidspunkt t til T, er renten på dette utlånet således at den (T-t)-årige forwardrente i dag for utlån på tidspunkt t.

En implicit forwardrente er den renten, som kan utledes av rentestrukturen. Den implicitte forwardrenten i dag for utlån mellom de fremtidige tidspunkter t og T, ft,T, er den renten, som sikrer, at et T-årig utlån i dag skal gi samme forrentning som et t-årig utlån etterfulgt av et (T-t)-årligt utlån.

Uttrykket over sier altså at forventet rente for en gitt tidsperiode i fremtiden kan beregnes ut fra swaprenten frem til periodestart og swaprenten frem til periodeslutt.