Home » Formelsamling » H » Harmonisk gjennomsnitt/ middeltall

Harmonisk gjennomsnitt/ middeltall

Respirok verdi av artimetisk gjennomsnitt av de respirok verdier av de opprinnelige ledd i rekken.

Invers, omvendt; den inverse verdi eller resiproke verdi av en matematisk størrelse <span id="MathJax-Element-1-Frame" tabindex="0" data-mathml="a” role=”presentation”>aa er <span id="MathJax-Element-2-Frame" tabindex="0" data-mathml="1a” role=”presentation”>1 a1a. Man bruker også ordet i forbindelse med andre operasjoner enn multiplikasjon. F.eks. er <span id="MathJax-Element-3-Frame" tabindex="0" data-mathml="–a” role=”presentation”>a–a den inverse verdi til <span id="MathJax-Element-4-Frame" tabindex="0" data-mathml="a” role=”presentation”>aa med hensyn på operasjonen addisjon

Referanse: Store Norske Leksikon