Home » Formelsamling » G » Goodwill

Goodwill

Goodwill

Nærmere forklart. Goodwill er den prisen en betaler utover bokført verdi for et foretak (bedrift).

Diskonteringsfaktoren er renten en beregner mot, f.eks. dagens bankrente eller forventet avkastning på investert kapital (internrente).