Home » Formelsamling » G » Gjennomsnittsrente innskudd

Gjennomsnittsrente innskudd

Nærmere forklart. Likesom lån tilbys til forskjellig rente, vil også innskudd tilbys til forskjellig rente. Avhengig av beløpets størrelse og bindingstid, kan banken tilby høyere rente.

Rentekostnader for innlån fra privatkunder må i størst mulig grad dekkes av renteinntekter fra utlån av de samme pengene.