Home » Formelsamling » G » Gjennomsnittslager

Gjennomsnittslager

Gjennomsnittslager

eller

Gjennomsnittslager

Gjennomsnittslageret tilsier hva som er mest normal varebeholdning på lager. Denne verdien vil være veiledende når en budsjetterer for innkjøp og generelt varelager, for å opprettholde en jevn produksjon.