Home » Formelsamling » G » Gjennomsnittskostnad

Gjennomsnittskostnad

Gjennomsnittskostnad

Nærmere forklart. Gjennomsnittskostnad benyttes til å kontrollere budsjetter og kalkulasjoner. Det er en viktig faktor i å beregne riktig pris etter en så normal norm som mulig.

Totale kostnader vil alltid være avhengig av underliggende priser (f.eks. råvarerpriser, priser på underleveranser mv.) og må analyseres i forhold til slike prisendringer.

Men som en forenklet modell for å kartlegge gjennomsnittskostnadene i produksjonen, er denne formelen nyttig.