Home » Formelsamling » G » Gjennomsnittlig varelager

Gjennomsnittlig varelager

Gjennomsnittlig varelager

Nærmere forklart. For å beregne gjennomsnittlig varelager, tar en verdien av varelageret fra balansen for forrige driftsår, legger denne til verdien av varelageret ved utgangen av inneværende driftsår og deler summen på to.

Verdien av varelageret ved forrige driftsår vil være inngående balanse (IB) i regnskapet i inneværende driftstår.