Home » Formelsamling » G » Gjennomsnittlig totalkapital

Gjennomsnittlig totalkapital

Gjennomsnittlig totalkapital

Nærmere forklart. Inngående balanse på begynnelsen av året, pluss utgående balanse på slutten av året, delt på to gir gjennomsnittlig totalkapital.

Totalkapitalen er den samlede kapitalen bedriften besitter, og som både på kort og lang sikt kan konverteres til rene penger.