Home » Formelsamling » G » Gjeldskoeffisient

Gjeldskoeffisient

Gjeldskoeffisient

Nærmere forklart. Forteller sammnehengen mellom lånte penger eller fremmedkapital og bedriftens egne midler (egenkapital).

Det er alltid en fordel at bedriften har mest egenkapital i forhold til fremmedkapital, men det er ikke alltid like lett å få til. Spesielt i begynnelsen av prosjekter eller etableringer.