Home » Formelsamling » G » Gjeldsgrad shippingvirksomhet

Gjeldsgrad shippingvirksomhet

Gjeldsgrad shippingvirksomhet

Nærmere forklart. Markedsverdi gjeld trenger ikke å være krone for krone lik den opprinnelige gjelden. Det kommer helt an på finansinstitusjonen som velger å kjøpe gjeld innen shipping.

Markedsverdi shippingvirksomhet vil være kontrakter som er inngått og mulighetene til inngåelse av nye kontrakter basert på shippingflåtens beskaffenhet.