Home » Formelsamling » G » Gjeldsgrad

Gjeldsgrad

Gjeldsgrad

Nærmere forklart. Gjeldsgraden viser forholdet mellom kapital som er finansiert av utenforstående, og kapital som er finansiert av eierne. Den kan uttrykkes i prosent eller antall ganger. Jo lavere forholdstallet er, desto mer solid er bedriften. Sammenhengen mellom gjeldsgrad og egenkapitalandel er illustrert i tabellen nedenfor.

Gjeldsgrad 1 2 3 4 5 6 Egenkapital-andel i % 50,0 33,3 25,0 20,0 16,7 14,3

En gjeldsgrad på 1 betyr at egenkapital og sum gjeld er like store.