Home » Formelsamling » G » – eiendom

– eiendom

Nærmere forklart. Driftsresultat vil i denne formelen være lik leieinntekter per måned, kvartal eller årlig.

Ordinære avskrivninger er normal slitasje på bygning og fast inventar.

Salgsgevinster/ tap er der eiendommen videreselges.

Utgiftsførte rehabiliteringskostnader er kostnader direkte knyttet til rehabilitering av eiendommen.