Home » Formelsamling » G » Gjeldsbetalingsevne – Finansleksikonet

Gjeldsbetalingsevne – Finansleksikonet

Nærmere forklart. Beskriver selskapets evne til å betjene gjelden, både den kortisiktige og langsiktige gjelden.

Gjennomsnittlig netto rentebærende gjeld er summen av gjelden ganger med netto rente. Nå er det ikke mulig å beregne riktig netto rente for all gjeld, da de enkelte gjeldspostene kan være tatt opp på forskjellige tidspunkt, til varierende netto rente.

Formelen ovenfor gir kun en indikasjon på bedriftens gjeldsbetalingsevne.