Home » Formelsamling » G » Geometrisk gjennomsnitt/ middeltall

Geometrisk gjennomsnitt/ middeltall

Geometrisk gjennomsnitt

n’te rot av produkter av n ledd i en rekke.

Nærmere forklart. Geometrisk gjennomsnitt er et sentralitetsmål i en tallrekke. Det geometriske gjennomsnittet finner man ved å gange alle tallene i tallrekken med hverandre for deretter å finne den n’te roten til dette produktet. N er antall tall i tallrekken.