Home » Formelsamling » FORMELSAMLING I

FORMELSAMLING I

Benchmark

Implisitt rente

En forwardrente er renten på et fremtidigt utlån. Hvis det fx i dag inngås en avtale om å låne ut et beløb fra tidspunkt t til T, er renten på dette utlånet således at den (T-t)-årige forwardrente i dag for utlån på tidspunkt t.

En implicit forwardrente er den rente, som kan utledes av rentestrukturen. Den implicitte forwardrente i dag for utlån mellem de fremtidige tidspunkter t og T, ft,T, er den rente, som sikrer, at et T-årigt udlån i dag skal gi samme forrentning som et t-årigt utlån efterfulgt av et (T-t)-årligt utlån.