Home » Formelsamling » FORMELSAMLING Å

FORMELSAMLING Å

Revenue

Årsverk

Årsverk er en betegnelse på det arbeid en arbeidstaker kan utføre i løpet av et helt arbeidsår og brukes også om resultatet av et års arbeidsinnsats.