Home » Formelsamling » FORMELSAMLING A

FORMELSAMLING A

Kilde: Pexels

Casinoregnskap – kjernen i casinoøkonomi Noe av det mest utfordrende området når det gjelder casinodrift, er det å administrere casinoets økonomi. Casinovirksomhet innebærer mange likvide eiendeler, noe som gjør regnskapsprosessen relativt komplisert og vanskelig. Casinoer opererer på annet vis enn tradisjonelle produksjons- og salgsvirksomheter. I sistnevnte virksomheter kan de enklere holde oversikten over inntekter og utgifter, mens i casinodrift er dette mer komplekst. Hvor mange sjetonger er innløst og hvor mange oppbevares som suvenirer av besøkende? Videre foregår det transaksjoner på spilleautomater og bordspill uten noen form for skriftlig registrering, og alt dette bidrar til vanskelighetene for casinoets regnskapskontor.

Raske spill gjør det vanskelig å holde oversikt over hva som foregår Ideelt sett skulle regnskapskontoret fått registrert alle finansielle transaksjoner som foregår i casinoet, men det store utvalget av fartsfylte spill som tilbys i casinoet gjør dette umulig. Samtidig kan spillere gå fra et spill til et annet spill, og penger konverteres til sjetonger og tilbake igjen på regelmessig vis. De ansvarlige på det som foregår i nettcasinoer som Mobilautomaten og landbaserte casinoer i Las Vegas, Macau og andre kjente steder, må derfor utarbeide planer som hjelper dem med å takle den raske strømmen av finansielle transaksjoner som foregår innenfor casinoets vegger til enhver tid.

Tid er et annet viktig aspekt her. Casinoer er stort sett alltid åpne døgnet rundt, 365 dager i året. Det gjør at de ikke kan bruke tiden etter stengetid, slik vanlige virksomheter kan, til å gå gjennom dagens tall og få kontroll over regnskapsbøkene på den måten. En effektiv regnskapsprosedyre er derfor ikke bare en fordel, men en nødvendighet for casinoer, enten de er på nett eller i landbasert form.

Effektiv regnskapsprosedyre gjør det lettere å analysere tallene Casinoets drift innebærer penger, og en effektiv regnskapsprosedyre gjør at ledere får en oversikt over casinoets økonomiske tilstand. For ledergruppen som skal foreta fornuftige avgjørelser angående casinoets drift, er de avhengig av å ha regnskapstall og annen økonomisk informasjon om den daglige driften. Denne informasjonen bør i tillegg være så detaljert som mulig. Regnskapspersonellet skal samtidig analysere casinoets inntekter og kostnader, et ansvarsområde som gjerne ligger under økonomisjefen, som igjen må rapportere dette videre til ledergruppen.

Økonomisjefen skal kunne se hvilke områder av driften som er lønnsomme og hvilke som eventuell ikke er lønnsomme, slik at lederne kan foreta nødvendige justeringer og utarbeide aktuelle retningslinjer for enhver avdeling innad i casinoet.

Økonomisk kontroll er viktig for god budsjettering En svært viktig del av den økonomiske styringen av et casino, er å ha kontroll over alle utgiftene og sette gode budsjetter for viktige utgiftsposter. Et casino skal være levedyktig i svært mange år, og en sunn økonomisk tilnærming er derfor svært viktig for casinoet levetid.

I et casino kan det foregå mye svinn, på flere ulike måter. En del av regnskapsadministrasjonens oppgave er å forhindre tyveri av casinoets inntekter fra medarbeidere og ansatte som prøver å utnytte casinoets store flyt av pengemidler.

Effektive regnskaps- og revisjonsprosedyrer bør implementeres i ethvert casino, og kan redde casinoet fra mulige tap fra misbruk av kompensasjonsordninger og gratisordninger som casinoet bruker for å tiltrekke seg spillere. Bonusprogrammer og andre unødvendige utgifter er også en naturlig del av dette, og noe som er viktig å ha god kontroll over. Gode prosedyrer for regnskapsføring vil utvilsomt hjelpe casinoet med riktig resultatstyring.

Alle aspektene vi har gått gjennom i denne teksten er viktig for at et casino skal ha en god, sunn økonomi, som det er overkommelig å holde kontroll over. Et casino er en svært unik form for virksomhet, og krever derfor gjerne ekstra påpasselighet med at man benytter solide rutiner som sørger for en god praksis gjennom hele året.