Home » Formelsamling » F » Fremtidig pris ved konstant inflasjon

Fremtidig pris ved konstant inflasjon

Fremtidig pris ved konstant inflasjon

p = pris

T = tid

j = inflasjon

Formelene kan benyttes til å regne ut fremtidig pris på et prosjekt når inflasjonen holdes konstant.

Ved en konstant inflasjon på 2,5 % per år, vil fremtidig pris av en netto investering på kr. 100 bli kr. 102,50 om ett år.