Home » Formelsamling » F » Fremmedkapitalandel

Fremmedkapitalandel

Fremmedkapitalandel

Nærmere forklart. Fremmedkapital er det samme som lånte penger.

Totalkapitalen består av både bedriftens egne penger (frie fonds) og fremmedkapital.

Det som formelen forsøker å få frem er hvilken andel av den totale kapitalen bedriften rår over, som er lån fra andre. Desto større denne andelen er, desto mindre handlefrihet har bedriften.