Home » Formelsamling » F » Fortjeneste

Fortjeneste

Fortjeneste

Denne formelen kan enten brukes som brutto (før skatt og avgifter) eller netto.

Selvkost av solgte varer og tjenester er de samlede kostnadene (innkjøpspris, frakt, emballasje og administrative gebyrer).

Selvkosten kan også inneholde en faktor (andel) av faste kostnader, slik at en får frem den reelle fortjenesten.

Eksempel Et hotell leier ut rom. Hotellet i dette eksemplet har 10 rom som det leier ut.

Samlet selvkost for de 10 rommene er kr. 100 000 per år. Dette innbefatter både variable kostnader (vask, vedlikehold) og faste kostnader (lån, administrativ lønn mv.)

Selvkost per døgn for hvert av rommene er 10 000/ 365 = 27,39.

Eksemplet kan leses på to måter:

for hvert døgn rommet ikke leies ut, taper hotellet kr. 27,39 dersom hotellet leier ut rommet for mer enn kr. 27,39 per døgn vil de ha en fortjeneste.