Home » Formelsamling » F » Forretningsprosent/ kapitalisering

Forretningsprosent/ kapitalisering

Forretningsprosent

Overskuddsgrad

Aktivens omsetningshastighet

Overskuddsgrad multiplisert med aktivens omsetningshastighet

I økonomisk sammenheng er dette en utregning av kapitalverdien på et vist tidspunkt av en serie betalinger over en tidsperiode, dividert med et avkastningskrav.