Home » Formelsamling » F » Formuens omsetningshastighet

Formuens omsetningshastighet

Formuens omsetningshastighet

Nærmere forklart. Formuens omsetningshastighet viser om de totale aktivitetene selskapet driver med øker eller minsker formuen.

Formelen vil kunne identifisere om aktivitetsnivået er for høyt i forhold til forventet omsetningsøkning.

Det formelen ikke avdekker, er hvilken aktivitet som tapper selskapet for formue (altså krever inndekning fra andre aktiviteter).

Ett konkret eksempel på denne sammenhengen er fotballag. Her vil ofte de totale avktivitetene til fotballklubben langt overstige omsetningen. Med andre ord, fotballklubben er nødt til å tære på sin egen formue for å få hjulene til å gå rundt.