Home » Formelsamling » F » Forbruksavvik variable kostnader

Forbruksavvik variable kostnader

Forbruksavvik variable kostnader

Nærmere forklart. Når en budsjetterer for variable kostander, tar en utgangspunkt i prisene på det aktuelle tidspunktet.

Gjennom perioden kan det tenkes at prisen på variable produksjonsfaktorer vil endre seg. Råvarepriser går både opp og ned gjennom året. Dette påvirker også andre ledd i distribusjon av råvarer.

Forbruksavviket som vises gjennom å sammenligne virkelige variable kostnader med budsjetterte variable kostnader, kan senere forbedre utarbedelse av nye budsjett.

Dette vil være viktig i forbindelse med utarbeidelse av anbud, hvor en alltid bestreber seg på å oppnå et mest mulig korrekt budsjett i forhold til virkeligheten.