Home » Formelsamling » F » Forbruksavvik faste kostnader

Forbruksavvik faste kostnader

Forbruksavvik faste kostnader

Nærmere forklart. Forbruksavvik faste kostnader skal fungere som en rettesnor for senere budsjettering av faktiske kostnader.

I forbindelse med utarbeidelse av anbud, baserer en anbudet på budsjett. Imidlertid vil alle prosjekter komme over problemstillinger som krever ekstra ressurser.

Forbrukavvik faste kostnader vil gi svar på hvor stort avviket mellom budsjetterte faste kostnader og virkelige faste kostnader er.

Dette avviket kan så innarbeides neste gang en budsjetterer for disse faktorene, f.eks. når en utarbeider anbud.