Home » Formelsamling » F » Forbruksavvik

Forbruksavvik

Forbruksavvik

Nærmere forklart. Det er viktig å merke seg at fleksibelt budsjett ikke medfører at faste kostnader endres i forhold til opprinnelig budsjettet. Aktivitetsjusteringsfaktoren vil for disse alltid være 1, det vil si ingen justering. De generelle årsakene til forbruksavvik kan være

svikt i kostnadskontrollen ved at prisen på eller mengden av de indirekte innsatsfaktorene avviker fra hva det burde vært feil i budsjettet at man står overfor ikke-lineære variable kostnader at faste kostnader ikke er helt faste at det kan ha skjedd en substitusjon mellom indirekte variable og faste kostnader. Da vil ofte et negativ avvik på de faste tilsvares av noenlunde tilsvarende besparelse blant de variable, eller omvendt.

Kilde: Normalkalkulasjon og normalkostregnskap, Fagbokforlaget