Home » Formelsamling » F » Finansieringsgrad II

Finansieringsgrad II

Finansieringsgrad II

Viser i hvor stor grad kortsiktig kapital benyttes til å finansiere omløpsmidlene. Bør være større enn 2, og ikke mindre enn 1.