Home » Formelsamling » F » Finansieringsgrad 1

Finansieringsgrad 1

Finansieringsgrad 1

Viser i hvilken grad anleggsmidlene er finansiert med langsiktig gjeld. Bør være mindre enn 1.

Eksempel Kjells kiosk AS Balanse per 31.12 20×3 20×2 20×1 Anleggsmidler 38 000 35 000 18 000 Varelager 10 400 12 400 10 000 Andre omløpsmidler 21 600 12 600 12 000 Omløpsmidler 32 000 25 000 22 000 70 000 60 000 40 000 Egenkapital 21 500 8 500 7 500 Langsiktig gjeld 23 500 24 500 14 500 Kortsiktig gjeld 25 000 27 000 18 000 70 000 60 000 40 000

I dette eksempelet vil finansieringsgrad 1 for 20×3 være (38 000 / 45 000) = 0,84.