Home » Formelsamling » F » Ferdigvarelagets omløpshastighet

Ferdigvarelagets omløpshastighet

Ferdivarelagerets omløpshastighet

Nærmere forklart. Ved årets slutt summerer en tilvirkningskost for hele året og deler denne på gjennomsnittlig ferdivarebeholdning for å få frem omløpshastigheten.

Resultatet viser om en er flink nok til å omsette ferdivarelageret raskt nok til at det ikke fylles helt opp og produksjonen må stanses.