Home » Formelsamling » F » Faste tilvirkningskostnader per enhet

Faste tilvirkningskostnader per enhet

Faste tilvirkningskostnaders tillegg

Nærmere forklart. Ved beregning av tillegget for faste tilvirkningsutgifter, skal normal kapasitetsutnyttelse legges til grunn. Tillegget for faste tilvirkningskostnader skal derfor beregnes etter normalproduksjon.