Home » Formelsamling » F » Faste kostnaders andel

Faste kostnaders andel

Faste kostnaders andel

Nærmere forklart. Totalkostander består både av faste og variable kostnader. Mens de variable kostnadene endrer seg i takt med produksjonsmengden, vil de faste kostnadene holde seg konstant i kroner og øre.

Imidlertid vil de faste kostnadenes andel synke ved økt produksjon. Derfor er det viktig å finne ut på hvilket produksjonsnivå de faste kostnadene har en såpass lav andel at de ikke utgjør en reell produksjonsfare (det vil si at produksjonen har mulighet til å bli redusert i visse perioder av året).

Et eksempel på ovenenvte, er et hotell som kanskje ikke har god nok økonomi til å holde på sine ansatte når gjestene uteblir over en måned eller flere.