Home » Formelsamling » F » Faktura digitalisering (offentlige innkjøp)

Faktura digitalisering (offentlige innkjøp)

Nærmere forklart. Formelen benyttes til å finne prosentandelen av digitale faktura som sendes ut i forhold til den totale fakturamengden.

Besparelsen ligger mest i bruk av papir og ressurser til å kontere fakturaer som sendes ut og mottas av det offentlige.

Uavhengig av størrelsen på den offentlige sektor, enten det er en liten kommune eller staten, sendes det gjennom året flere tusen fakturaer gjennom regnskapssystemet. Så det å ha oversikt over hvor mange av disse som sendes elektronisk vil gi en god indikasjon på hvor det er mulige besparelser for det offentlige.

Fremgangsmåte Finn din virksomhets overordnede mål. Velg ut tre til fem parametre som du kan knytte til din virksomhets overordnede mål. Sett konkrete resultatmål på hver parameter i samarbeid med ledelsen. Mål og rapporter resultatet til ledelsen regelmessig, f.eks. hver måned eller hvert kvartal. Vis parametre og resultater i din virksomhets målstyringssystem. Styringsparametre for offentlige anskaffelser Behovsanalyse (prosess) Konkurranse (prosess) Oppførlging (prosess) Leverandør og avtaleoversikt (effektivisering) Avtaledekning (effektivisering) Besparelse (effektivisering) Bestilling (digitalisering) Konkurransegjennomføring (digitalisering) Faktura (digitalisering) Leverandørdialog (bærekraft) Miljø (bærekraft) Sosiale forhold (bærekraft)