Home » Formelsamling » F » Faktorkostnader

Faktorkostnader

Faktorkostnader

Nærmere forklart. F.eks. hvor mye arbeidskraft må til for å fullføre arbeidet, multiplisert med gjennomsnittlig lønnskostnad for hver enkelt arbeidstaker.

Kalkulering av faktorkostnader er viktig i forbindelse med budsjettarbeid, eller utarbeidelse av priser for varen/ tjenesten.