Home » Formelsamling » E » Etterskuddsannuitetsfaktor

Etterskuddsannuitetsfaktor

Etterskudds annuitetsfaktor

Formel for beregning av rente på et lån, hvor renten beregnes etterskuddsvis.