Home » Formelsamling » E » Resultat per aksje (EPS)

Resultat per aksje (EPS)

Resultat per aksje (EPS)

Nærmere forklart. Resultat per aksje er en viktig faktor for nåværende og fremtidige investorer. Dersom bedriften over tid har et positivt resultat og hvor brorparten av gevinsten fra driften går til aksjonærene, vil dette tiltrekke nye aksjonærer.

Resultat per aksje (earnings per share) er kanskje det begrepet som blir oftenst omtalt i finansielle media. Det er blant mange sett på som det største sunnhetstegnet på et selskap.

Kan også beregnes som følger:

Resultat per aksje

eller

Resultat per aksje, fullt utvannet

eller

Resultat per aksje

I tilfelle der det forekommer ekstraordinære kostnader skal det også beregnes tall korrigert for dette. Slike tall må også korrigeres for den skattemessige effekten av de ekstraordinære postene.

Andre måter å beregne resultat per aksje på:

 Resultat per aksje

Resultat per aksje, fullt utvannet