Home » Formelsamling » E » Enterprise value

Enterprise value

Selskapets virkelige verdi

Enterprise value

Nærmere forklart. Enterprise value er bedriftens teoretiske oppkjøpsverdi. I tilfelle en overtakelse, vil kjøperen måtte overta selskapets gjeld men samtidig beholde selskapets kontanter og fremtidige fordringer.

I motsetning til Market Cap er Enterprise value ofte sett på som en mer korrekt verdifastsettelse av selskapet. Dette på grunn av at Market Cap ikke tar hensyn til selskapets gjeldsforpliktelser som uansett må betjenes av den som overtar selskapet.