Home » Formelsamling » E » Enhetskostnad

Enhetskostnad

Enhetskostnad

Formelen beregner produksjonskostnad per enhet, som vil danne grunnlag for salgsprisen per enhet.

Husk at en produsert enhet skal;

produseres pakkes distrubueres markedsføres selges returneres i tilfelle reklamasjon Derfor er det viktig å ha lave enhetskostnader, slik at utsalgsprisen ikke blir så stor at etterspørelsen etter produktet uteblir.