Home » Formelsamling » E » Enhetsinntekt

Enhetsinntekt

Enhetsinntekt

Nærmere forklart. Formlen beregner inntekt per enhet. Dette er ikke det samme som enhetspris, men den faktiske inntekten som er oppnåd gjennom salg av en spesifikk produktgruppe.

Ta for eksempel en flygning fra Tromsø til Oslo. Her kan en beregne enehetsinntekten på seter (totalt 124 seter), etter at flyet har tatt av. Først da vet en til hvilken pris hvert enkelt sete var solgt for, og om det var mange seter som stod usolgt når flyet tok av.

Enhetsinntekten kan fortelle oss mye om hvordan vi selger produktet. Bør markedsføringen, prisen eller selve markedstilgangen (riktig marked for produktet) endres?