Home » Formelsamling » E » Elastisistetskoeffisient

Elastisistetskoeffisient

Elastisitetskoeffisient

Nærmere forklart. Elastisitetskoeffisienten kan være overproprosjonal, proporsjonal, underproprosjonal.

Den viser i bunn og grunn hvor sensitiv et produkt er til endring i markedspris.

Et nyinnkjøpt bolighus eller leilighet vii naturligvis være veldig sensitiv til endring i markedspris i negativ retning. I slike tilfeller vil pantesikkerheten være mindre enn lånets størrelse, noe som igjen betyr at banken må sette opp renten på lånet.