Home » Formelsamling » E » Elastisistet

Elastisistet

Elastisitet

Nærmere forklart. Elastisitet forteller oss noe om hvor sensitiv et produket er ovenfor endret etterspørsel i markedet.

Man kan dele elastisistet i uelastisk, nøytralelastisk og elasttisk.

Et typisk uelastisk produkt er f.eks en Lamborghini. Bilen vil ikke kunne tilpasse seg en økonomi hvor kjøpekraften (det folk har disponibelt til å handle for) innskrenkes.

Et nøytralelastisk produkt kan for eksempel være melk eller brød. Dette er basisvarer som vi må ha uavhengig av pris.

Elastiske varer kan for eksempel være klær, skisutstyr, sko osv. Dette er varer som en ikke nædvendigvis trenger, men som er greit å ha.